GDPR

Declarație de confidențialitate

SC ACVILANIS GRUP SRL este încântată de faptul că ați vizitat site-ul său și vă mulțumește pentru interesul manifestat față de companie.

SC ACVILANIS GRUP SRL abordează problema protecției datelor cu seriozitate. Această Declarație de confidențialitate descrie:

 • datele cu caracter personal pe care SC ACVILANIS GRUP SRL le colectează atunci când vizitați site-ul nostru web
 • obiectivele pentru care SC ACVILANIS GRUP SRL utilizează asemenea date
 • temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • destinatarii unor astfel de date cu caracter personal
 • perioada pentru care aceste date cu caracter personal vor fi stocate
 • dacă sunteți obligați să furnizați date cu caracter personal

De asemenea, dorim să vă informăm cu privie la:

 • existența drepturilor dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
 • Operatorul, în sensul legilor privind protecția datelor și, după caz, Responsabilul pentru protecția datelor din cadrul companiei noastre

1. Care sunt datele cu caracter personal pe care SC ACVILANIS GRUP SRL le colectează atunci când vizitați site-ul nostru web?

(1) Când vizitați site-ul nostru fără să ne contactați sau să vă înregistrați, browserul dvs. transmite automat următoarele informații serverului nostru:

 • Adresa IP a computerului dvs.
 • Informații despre browser-ul dvs.
 • Site-ul pe care l-ați vizitat imediat înainte de a ajunge pe site-ul nostru web

Data și ora vizitei dvs.

 • Volumul de date transmis
 • Informații cu privire la stare, de ex. mesaje de eroare

(2) Dacă ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact de pe site-ul nostru, vom primi următoarele informații:

 • Adresa dvs. de e-mail și informații suplimentare pe care le furnizați prin e-mail sau prin formularul de contact
 • Data și ora mesajului dvs.

2. În ce măsură și în ce scop prelucrează SC ACVILANIS GRUP SRL asemenea date?

(1) Atunci când vizitați site-ul nostru web, folosim adresa dvs. de IP și celelalte date pe care browser-ul dvs. le transmite în mod automat serverului nostru (a se vedea Secțiunea 1 (1)) pentru:

 • a trimite conținutul solicitat browser-ului dvs. În acest scop, stocăm adresa IP completă numai în măsura necesară pentru a vă oferi conținutul solicitat.
 • a trimite adresa dvs. IP unui furnizor de servicii pentru a mapa adresa dvs. IP publică cu informații despre companie și sectorul de activitate (fără informații personale). Aceste informații referitoare la companie și la sector vor fi prelucrate pentru sistemul nostru de măsurare web. În cadrul acestui proces, adresa dvs. IP nu este stocată, în niciun moment, de către furnizorul nostru de servicii sau în sistemul nostru.
 • a ne proteja împotriva atacurilor și a proteja funcționarea corespunzătoare a site-ului nostru web. În acest mod, stocăm aceste date în mod tranzitoriu și cu acces restricționat pentru o perioadă maximă de 180 de zile. Această perioadă poate fi prelungită dacă și în măsura necesară pentru urmărirea penală a atacurilor și a incidentelor.

SC ACVILANIS GRUP SRL va investiga utilizatorul unei adrese IP numai în cazul unui atac ilegal.

(2) Dacă ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact de pe site-ul nostru web, vom folosi datele din Secțiunea 1 pentru a răspunde și, dacă este posibil, pentru a satisface cererea dvs. Stocăm astfel de date în măsura necesară pentru a răspunde și a satisface cererea dvs.

3. Sunteți obligat/ă să furnizați datele? Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării?

Când vizitați site-ul nostru web, browserul dvs. transmite automat informațiile de la Secțiunea 1 (1) către serverul nostru. Sunteți liber/ă să transmiteți aceste date. Fără a furniza astfel de date, nu vă putem oferi conținutul solicitat.

Nu sunteți obligat/ă să ne permiteți să utilizăm datele dvs. în formă anonimă pentru măsurarea publicului web. De asemenea, nu sunteți obligat/ă să ne permiteți să utilizăm adresa dvs. IP pentru maparea datelor privind compania sau sectorul.

Dacă doriți să ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact de pe site-ul nostru, sunteți liber/ă să transmiteți datele de la Secțiunea 1 (2). Vom marca câmpurile obligatorii, dacă există, ale unui formular de contact. Fără a furniza datele solicitate, este posibil să ne împiedicați să răspundem corect cererii dvs.

4. Care este temeiul juridic al prelucrării datelor?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor potrivit Secțiunii 2 este Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Interesele legitime sunt determinate de scopurile descrise în Secțiunea 2.

5. Căror destinatari le transmitem datele dvs.?

Transmitem datele menționate în Secțiunea 1 către persoanele împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor cu sediul în Uniunea Europeană pentru scopurile stabilite în Secțiunea 2. Astfel de persoane împuternicite prelucrează datele cu caracter personal exclusiv pe baza instrucțiunilor primite de la noi și prelucrarea are loc în numele nostru. Nu intenționăm să transmitem datele dvs. cu caracter personal într-o țară terță.

6. Cum protejăm datele dvs. cu caracter personal?

SC ACVILANIS GRUP SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel adecvat de securitate pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva modificării, distrugerii, pierderii sau dezvăluirii neautorizate accidentale sau ilegale. Astfel de măsuri vor fi îmbunătățite în mod continuu, în conformitate cu evoluțiile tehnologice.

7. Folosim module cookie pe site-ul nostru?

Vă vom informa despre utilizarea de module cookie în banner-ul nostru de cookie atunci când vizitați site-ul nostru web. Acceptați utilizarea modulelor cookie utilizând în continuare site-ul nostru web. Dorim să vă informăm cu privire la modulele cookie pe care le folosim și la modul în care puteți refuza modulele cookie.

Puteți utiliza setările browser-ului pentru a decide care module cookie să fie acceptate și care să fie refuzate. Vă rugăm să rețineți că este posibil să este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile site-ului nostru web dacă refuzați modulele cookie în Secțiunea.

8. Care sunt drepturile dvs.?

În temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor aveți anumite drepturi, inclusiv dreptul de a solicita o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dvs., dacă ne-o solicitați în scris:

8.1. Dreptul de acces: dreptul de a obține accesul la informațiile dvs. (dacă le prelucrăm), și anumite alte informații (precum cele furnizate în această Politică de confidențialitate);

8.2. Dreptul de a corecta: dacă datele dvs. cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să rectificați datele cu caracter personal;

8.3. Dreptul de ștergere: acesta este, de asemenea, cunoscut sub numele de „dreptul de a fi uitat” și, în mod simplu, vă permite să solicitați ștergerea sau eliminarea informațiilor în cazul în care nu există niciun motiv convingător pentru noi să continuăm să le folosim. Acesta nu este un drept general de ștergere; există excepții. De exemplu, avem dreptul să continuăm să folosim datele dvs. personale dacă această utilizare este necesară pentru respectarea obligațiilor noastre legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

8.4. Dreptul de a restricționa utiliza din partea noastră a informațiilor dvs.: dreptul de a suspenda utilizarea informațiilor dvs. personale sau de a limita modul în care le putem folosi. Vă rugăm să rețineți că acest drept este limitat în anumite situații: atunci când prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal pe care le-am colectat de la dvs. cu consimțământul dvs., puteți solicita restricții numai pe baza: (a) inexactității datelor; (b) în cazul în care prelucrarea noastră este ilegală și nu doriți ca datele dvs. personale să fie șterse; (c) aveți nevoie de aceasta pentru o revendicare legală; sau (d) dacă nu mai avem nevoie să folosim datele în scopurile pentru care le deținem. Când procesarea este restricționată, putem să stocăm informațiile dvs., dar nu le mai putem folosi. Menținem listele persoanelor care au solicitat restricționarea utilizării datelor lor cu caracter personal pentru a ne asigura că restricția este respectată în viitor;

8.5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a ne solicita să mutăm, să copiem sau să transferăm (dacă este fezabil din punct de vedere tehnic) datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și într-un format care poate fi citit de mașină, pentru propriile dvs. scopuri în cadrul a diferite servicii;

8.6. Dreptul de a se opune: dreptul de a opune utilizării din partea noastră a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv în cazul în care le folosim pentru interesele noastre legitime, pentru marketing direct;

8.7. Dreptul de a fi informat: aveți dreptul să beneficiați de informații clare, transparente și ușor de înțeles cu privire la modul în care folosim informațiile dvs. personale; și

8.8. Dreptul de a retrage consimțământul: dacă ați manifestat consimțământul în legătură cu orice prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment (deși, dacă veți face acest lucru, nu înseamnă că orice prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal până în acel moment, cu consimțământul dvs., va fi considerată ilegală).

Exercitarea acestor drepturi este gratuită pentru dvs., totuși trebuie să vă dovediți identitatea prin 2 identificări aprobate. Vom depune eforturi rezonabile în conformitate cu obligația noastră legală de a furniza, corecta sau șterge informații cu caracter personal referitoare la dvs. prezente în fișierele noastre.

Pentru a solicita clarificări sau a vă exercita oricare dintre drepturile stabilite în această Politică de confidențialitate și/sau pentru a depune o plângere, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau să ne scrieți, iar noi vom depune toate eforturile necesare pentru a vă răspunde în termen de 30 de zile. Datele de contact sunt disponibile în secțiunea 10 de mai jos.

Când vom primi o plângere oficială în scris, vom contacta persoana care a depus plângerea pentru a-i da curs. Colaborăm cu autoritățile competente de reglementare, inclusiv autoritățile locale de protecție a datelor, pentru a soluționa orice reclamații pe care nu le putem rezolva noi în mod direct.

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care tratăm o eventuală plângere depusă în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, puteți adresa plângerea dvs. autorității de supraveghere a protecției datelor corespunzătoare.

9. Unde puteți depune o plângere?

Aveți dreptul de a depune o plângere la Responsabilul nostru cu Protecția Datelor (pentru detalii de contact, a se vedea mai jos) sau la o autoritate de supraveghere, în special în Statul Membru în care vă aflați în mod obișnuit, al locului de muncă sau al locului presupusei încălcări. Sau puteți contacta Autoritatea noastră de protecție a datelor principale:

SC ACVILANIS GRUP SRL

Sat. Tarian nr. 641, com. Girisu de Cris

417272 Bihor, România

https://acvilanis.ro/contact-ro/

E-Mail: oleg@acvilanis.ro

10. Cine este Operator și Responsabil pentru protecția datelor?

Responsabilul nostru pentru protecția datelor este:

Oleg Robu Responsabil UE pentru protecția datelor la SC ACVILANIS GRUP SRL 417272 Tărian, Bihor +40 (770) 793.684

oleg@acvilanis.ro

11. Confidențialitatea referitoare la minori

Acest site web este destinat să fie utilizat de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Nu căutăm să colectăm informații despre minori.

Nu trebuie transmise sau afișate informații pe site-uri web de către minori. În cazul în care un minor transmite informații personale prin intermediul site-urilor web, vom șterge aceste informații de îndată ce vom fi informați cu privire la vârsta sa și începând cu acel moment nu le vom folosi pentru niciun scop.